Steder i Karonga

Åben kort
Lokal tid:
16:22:28

Cultural and Museum Center Karonga

M1, Karonga
museumLæs mere

Teras Health Care

p.o box 5848, Karonga
storeLæs mere

Karonga Teachers' Training College

Karonga
point_of_interestLæs mere

Manguzi Executive Lodge

Karonga
lodgingLæs mere

District Commissioner's Office

Karonga
policeLæs mere

Karonga District Council Rest House

Karonga
lodgingLæs mere

Mphiri Lodge Karonga

Mzuzu-Karonga road, Karonga
lodgingLæs mere

Karonga Restaurant

Unnamed Road, Karonga
restaurantLæs mere

Karonga District Hospital

Karonga
hospitalLæs mere

Public Market

M26, Karonga
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier i Karonga

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning